Studioayg.com -> Productie -> Bedrijfsfilm | werkwijze

Hoe gaan wij te werk?
Om uw bedrijfsfilm zo professioneel mogelijk te produceren, hebben wij onze werkwijze verdeeld in twee fases

Fase 1
Wij stellen u eerst een aantal vragen
 • Wat is het doel van de film? Gaat het om een productpresentatie van een van uw producten of gaat het om een film waarbij het gehele bedrijf in beeld wordt gebracht? Ook een combinatie van beiden is uiteraard mogelijk.
 • Wie is de doelgroep? Wie zijn uw potentiële afnemers? Zowel de uitstraling van de film, als het informatief gehalte en de wijze waarop u de informatie over uw bedrijf wil presenteren is hiervoor van belang. Daarbij is ook de taal en het cultuuridioom van uw potentiële doelgroep/ afnemers van belang.
 • Via welke media wilt u uw bedrijfsfilm presenteren? Dit is van belang om de uiteindelijke grootte van de filmfiles te bepalen.
 • Wat heeft u zelf aan huisstijl en beeldmateriaal voorhanden en in hoeverre kunnen wij aansluiten bij uw huisstijl?
 • Niet onbelangrijk! Wat is uw budgetruimte met inachtneming van bruikbare mediabestanden die u zelf reeds ter beschikking heeft.

Fase 2
 • Als al onze vragen en de eventueel daaruit voort vloeiende vragen zijn beantwoord kunnen wij op basis van duur en complexiteit een aantal voorstellen maken.
  Wij werken minimaal in full HD kwaliteit.

 • Indien wij overeenstemming hebben over een - of meerdere van de voorstellen maken wij een moodboard dat aan u wordt voorgelegd.
  Het moodboard geeft, zoals de naam al zegt, het gevoel dat de film moet uitstralen weer.

 • Bij overeenstemming over het moodboard wordt een script gemaakt. Dit script wordt aan u voorgelegd en waar nodig bijgesteld.
  Het script vormt het framework van de feitelijke film productie.

 • Op basis van het definitieve script wordt een storyboard gemaakt waarbij de verschillende scenes op schematische wijze zijn weergegeven.
  Dit wordt eveneens met u doorgesproken en waar nodig bijgesteld.

 • Nu kunnen wij definitief de draaidagen, de benodigde camera’s en geluidsapparatuur, het licht, alsmede de grip (statieven, dolly’s, camerakraan) en het filmproductie personeel vaststellen. Het kan zijn dat u ervoor heeft gekozen belangrijke opdrachtgevers, of gebruikers van uw product te op locatie te interviewen.
  Daarvoor zullen ook afspraken moeten worden gemaakt en previews op locatie voor een optimaal resultaat.

 • Tijdens de draaidagen bent u van harte welkom om mee te kijken naar het feitelijke filmproductieproces.
  Eventueel kunnen wij voor u zogenaamde “Behind the Scenes” film of foto’s maken voor op uw website of in andere reclame uitingen zoals de bedrijfskrant.

 • Nadat alle opnames zijn gemaakt wordt er een voorlopige edit gemaakt. Deze wordt wederom aan u voorgelegd. Deze voorlopige edit is nog zonder de eventuele voice overs (door een commentaarstem bij de filmbeelden gesproken teksten) en de voor de dynamiek van het geheel benodigde muziekfragmenten.
Bij een akkoord over de voorlopige edit vindt de definitieve edit plaats waarbij tevens de eventuele voice overs en muziekfragmenten zijn opgenomen. De definitieve film wordt u aangeboden op de van tevoren afgesproken beeld en geluidsdragers.
Sitemap
Social media
Best te bekijken in: Internet Explorer 9+, Firefox 15+, Chrome 5+ en andere moderne browsers.
Copyright © 2015 | Alle rechten voorbehouden
Website ontwikkeld door Tigran Pnjoyan